Επικοινωνία

Grill Story - Hand made Burgers and Salads
Λεωφόρος Στρατού 15, Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Τηλ.: 2310 888 900.